<div align="center"> <h1>Badacze genealogii</h1> <h3>Warszawskie Towarzystwo Genealogiczne. Poszukiwania i badania genealogiczne. Poszukiwania rodzinnych korzeni.</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.genealogysociety.republika.pl" rel="nofollow">http://www.genealogysociety.republika.pl</a></p> </div>